Zeemans grafmand

21 november 2020 Uit Door De Wilgenstudio
Zeemans grafmand

DE ZEEMANS GRAFMAND

 

Deze grafmand is voortgekomen uit het verlangen om een echt duurzame grafmand te vervaardigen, die qua prijs kan concurreren met de zogenaamde ecologische kisten die massaal worden geïmporteerd uit goedkope arbeidslanden.

Voor meer informatie over “eco” import grafmanden zie “waarom een mand van De Wilgenstudio”.

Als je kijkt naar de ouderwetse goedkope manier van een overledene omhullen, kom je naast de wade uit op De Zeemansgrafmand, waarin scheepslui op zee te water gelaten werden na hun dood.

Binnen De Wilgenstudio lag ook de wens om een combinatie te maken tussen het ambachtelijke Timmermans vak en het mandenvlechten. Een combinatie die in bijvoorbeeld Frankrijk niet onbekend was, met name bij manden die zwaar werden belast, zoals de manden waarin wijnflessen vervoerd konden worden. De documentatie over de oude wijn vervoersmanden uit Frankrijk zijn er alleen nog op papier, deze technieken worden nauwelijks nog toegepast.

Op dit moment is er gekozen voor een houtverbinding met deuvels en een natuurvriendelijke lijm, om de duurzaamheid te bewaken en de mand ook toegankelijk te laten zijn voor natuurbegraafplaatsen.

De Zeemansgrafmand is een hele uitdaging,  juist in de verbindingscombinatie tussen wilg en hout, maar ook omdat het vlechtwerk in deze geen enkele centimeter speling biedt. Er moet dus precies op maat gevlochten worden, opdat de deksel precies passend op de mand kan komen te liggen.

Ook is het streven van  De Wilgenstudio om het oude ambacht in een modernere jas te gieten, zo ook geldt dit voor het vervaardigen van De Zeemansgrafmand binnen onze studio.

U kunt De Zeemansgrafmand vinden onder het kopje De Grafmanden.